Menu

Tablety do myčky Classics

domol
60 ks
1.67 Kč/ks
Popis

Naše tablety do myčky jsou šetrné ke sklu a dekoru. Zajistí lesk vašeho nádobí bez šmouh.

TIP: Před mytím odstraňte z nádobí zbytky jídla. Nádobí není nutné před mytím ručně oplachovat. Ukládejte nádobí do myčky tak, aby se vodní proud dostal na všechny plochy nádobí. Myjte jen plnou myčku, ale jednotlivé kusy nádobí se nesmí překrývat. Ostřikovací ramena musí volně rotovat. Pro dokonalý výsledek mytí vaše myčka na nádobí stále potřebuje: domol leštidlo a domol sůl.

OBSAH: 60 tablet x 18 g = 1080 g (výška plnění je technicky podmíněna)

Použití

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
Odstraňte ochrannou folii a vložte tabletu do dávkovače. Tabletu nedávejte do koše na příbory nebo do dávkovače na sůl. Ujistěte se, že je, víčko dávkovače volné. Ujistěte se, že je v zásobnících dostatek domol leštidla a soli. Zvolte program s nižší teplotou (od 40 °C), abyste šetřili energii a vodu. Program na 65 °C používejte jen na velmi znečištění nádobí. Pro dokonalý výsledek mytí vaše myčka na nádobí stále potřebuje: domol leštidlo a domol sůl.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % polykarboxyláty, méně než 5 % fosfonáty, enzymy, parfémy.

Skladování

Uchovávejte v chladu a suchu.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

Ručně malované nádobí a křišťál myjte v ruce. Zamezte přímému kontaktu mezi stříbrem a nerezem. Hliník, příbory s dřevěnou rukojetí a nádobí ze dřeva není vhodné mýt v myčce nádobí. Sklo se může poškodit, pokud se o sebe otírá. Pro všechny typy myček. Uchovávejte v suchu a chladu.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615915432