Menu

Tablety do myčky

eco Freude
30 ks
3.33 Kč/ks
Popis
  • 83 % složek přírodního původu
  • pro zářivě čisté nádobí
  • úspora zdrojů díky rozpustné fólii 
  • 30 tablet
     
Použití

DÁVKOVÁNÍ:

Tvrdost vody

Stupeň znečištění

 

 

1 tableta

 

Měkká

 

Středně tvrdá

 

Tvrdá

 

Velmi tvrdá

1 tableta + sůl

 
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 15 % - 30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, 5 % - 15 % polykarboxyláty, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy (Subtilisin, Amyláza).

Upozornění

UPOZORNĚNÍ: Ručně malované nádobí a křišťál myjte v ruce. Hliník, příbory s dřevěnou rukojetí a nádobí ze dřeva není vhodné mýt v myčce nádobí. Sklo se může poškodit, pokud se o sebe otírá. Pro všechny typy myček. Uchovávejte v suchu a chladu.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. UFI: DSK1-W00R-G00V-Q5EA

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615843131