Menu

Svíčka Pink Island Sunset střední

Yankee Candle
340 g
102.65 Kč/100 g
Popis
 • vonná svíčka v skle Yankee Candle Pink Island Sunset
 • exotická vůně tropického ovoce a citrusů
 • kombinuje moderní styl a nadčasovou vůni
 • doba hoření až 60 hodin

Svíčky Yankee Candle® jsou vyráběny mistry svíček a každá vyvinutá svíčka je komplexním systémem zakázkově namíchaného vosku, jedinečného knotu a promyšleně vybrané vůně. Každá vůně Yankee Candle® Home Inspiration® je přísně testována vysoce zkušeným týmem profesionálů na vůně, aby bylo dosaženo silné vůně a kvalitního zážitku.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Paraffin and Hydrocarbon Waxes,eugenol,Octabenzone,Benzyl benzoate,cinnamal

Upozornění

NEBEZPEČÍ

 • Zdraví škodlivý při požití.
 • Škodlivý při styku s kůží.
 • Dráždí kůži.
 • Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Před použitím si přečtěte etiketu.
 • Chraňte před horkem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zápalnými zdroji. Zákaz kouření.
 • Uchovávejte mimo dosah oblečení a jiných hořlavých materiálů.
Výrobce

Yankee Candle Deutschland GmbH
Industriestr. 21-25, D-27404 Zeven

EAN 05038581038940