Menu

Real

Sprej na trouby, grily a kamna

550 g
18.16 Kč/100 g
Popis

Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek, který si díky speciálnímu složení alkálií a rozpouštědel poradí s odolnou špínou, mastnotou a připáleninami. Vyčistí vnější i vnitřní prostor trouby, grily, grilovací rošty, kamna, sporáky, i připálené hrnce, vložky krbových kamen a skla. Stačí nastříkat, nechat působit a setřít.

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Použití

Pomocí rozprašovače nastříkejte rovnoměrně neředěný prostředek na čištěný povrch a nechte 2-3 min. působit. Po použití opět uzavřete bezpečnostním uzávěrem. Po vyčištění omyjte povrch čistou vodou a otřete do sucha. Nepoužívejte na lakované povrchy, hliník a mramor. Citlivé povrchy chraňte před zasažením. Návod k čištěnému přístroji či zařízení je nadřazen těmto pokynům. Spotřebujte do data uvedeného na obalu..

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Vykřičník Vykřičník
Složení

Aqua, Sodium Hydroxide, PPG-2 Methyl Ether, Decyl Glucoside, Ethanolamine, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate

Upozornění

NEBEZPEČÍ
Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skladujte uzamčené.

Výrobce

Zenit, spol. s r.o.
Pražská 162, 286 01 Čáslav

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08594004376480