Menu

IDEENWELT

Sada barevných fixů

1 ks
Popis
  • 15 kusů
  • voděodolný, píše na téměř všechny materiály
  • šířka čáry: cca 1-2 mm
  • bezpečnostním uzávěrem ISO 11540
Použití

Před použitím důkladně a dlouho protřepejte, sejměte uzávěr, několikrát pumpujte psacím hrotem a počkejte, až se hrot smočí lakovým inkoustem. Ihned po použití uzávěr pevně uzavřete a skladujte ve vodorovné poloze.

Upozornění

Bezpečnostní upozornĕní: H336 Může způsobit ospalost a závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Vyhněte se vdechování výparů. P312 Pokud se necítíte dobře, zavolejte lékaře. P501 Zlikvidujte obsah/kontejner do nebezpečného odpadu

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615997629