Menu

eco Freude

Prostředek na nádobí s vůní grepfruitu a eukalyptu

500 ml
Popis

Jak docílit toho, aby se nádobí lesklo? S 100% přírodními složkami. Tomuto ekologickému prostředku na mytá nádob dodávají sílu – proti mastnotě a špíně Zanechává po sobě příjemně svěží grapefruitovo-eukalyptovou vůni.

Věděli jste, že ...

  • Láhev a uzávěr jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného plastu?
  • Obal je znovu recyklovatelný?
  • Správné dávkování šetří náklady a chrání životní prostředí?
Použití

DÁVKOVÁNÍ: Mírně znečištěné nádobí: 3 ml v 5 l vody. Normálně zašpiněné nádobí: 4 ml až 5 l vody. Vystačí přibližně 125 mytí.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy. 

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zlikvidujte pouze zcela vyprázdněný obal.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

EAN 04305615834719