Menu

Prostředek na nádobí Aloe Vera

domol
1 l
4.29 Kč/100 ml
Popis

Náš prostředek na mytí nádobí je silný proti mastnotě a nečistotám. S příjemnou vůní aloe vera. Je šetrný k pokožce a má neutrální pH.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky,  konzervační činidla (PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE), parfémy, bittersoft.

Skladování

Zvýšená bezpečnost pro děti: Obsahuje speciální hořkou látku, která chrání před náhodným požitím.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615581613