Menu

FeelEco

Prostředek na mytí nádobí malina

1000 ml
9.99 Kč/100 ml
Popis

Inspirován kosmetikou je šetrný k pokožce a životnímu prostředí, ale nemilosrdný ke špíně. Můžete jej bez obav použít i na mytí ovoce a zeleniny. Použijte ho bez obav i na mytí ovoce. Jemná vůně malin vám nechá vzpomenout na pozdní léto v přírodě.

Použití

Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou, ale napusťte ji do dřezu a přidejte doporučenou dávku výrobku. Dávkování: 4 ml = 1 čajová lžička na 5 l mycí lázně, v případě silného znečištění 6 ml = 1,5 čajové lžičky na 5 l mycí lázně. Nádobí je možné mýt v teplé nebo vlažné vodě. Uspoříte elektrickou energii. Ovoce umyté přípravkem FeelEco opláchněte v čísté vodě. Díky snadné oplachovatelnosti neulpí na povrchu a je spláchnut spolu s nečistotami. Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky; méně než 5 %: amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; SODIUM BENZOATE; PHENOXYETHANOL; parfémy.

Skladování

Skladujte v suchu a temnu při teplotách od 5 do 25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Fosfa a.s.
Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08594005476547