Menu

Domol

Prášek proti vodnímu kameni

900 g
7.77 Kč/100 g
Popis

Prášek proti usazování vodního kamene domol snižuje hromadění nečistot a zbytků detergentu ve vaší pračce. Je to aktivní pomocník v boji proti usazování vodního kamene.

Použití

Vhodné pro všechny textilie, programy a teploty. Naplňte pračku prádlem jako obvykle. Prášek proti usazování vodního kamene přidejte přímo do přihrádky na prací prostředek nebo bubnu pračky podle tvrdosti vody.  Rozsah tvrdosti vody můžete zjistit u vodárny. Dávkujte prací prostředek podle doporučené dávky pro tvrdost vody „měkkou“. Poté spusťte mycí program.

Dávkovací tabulka (4,5 kg suchého prádla):

Tvrdost vody mmol/l

Stupeň znečištění

Měkká 0,7 – 1,25

---

Středně tvrdá 1,26 – 2,5

15 ml cca 12,75g

Tvrdá 2,51 – a více

30 ml cca 25,5g

* V závislosti na tvrdosti vody vystačí obsah tohoto balení na 35–70 praní.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 30 % a více zeolity, 5 – 15% polykarboxyláty, < 5%, neiontové povrchově aktivní látky.

Upozornění

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615330365