Menu

Prací gel Black

domol
40 pd
1.75 Kč/pd
Popis

Černé prádlo vyžaduje speciální péči, aby neztrácelo intenzitu barvy. Speciální prací gel na černé prádlo obsahuje stabilizátory barvy, takže černé oblečení při praní nevybledne a zůstane dlouho jako nové.

  • Pere a pečuje o černé a tmavé textilie.
  • Chrání před žmolkovatěním.
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, fosfonáty. enzymy, konzervační činidla (PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), parfémy (Citronellol).

Skladování

Přepravujte a skladujte výrobek ve svislé poloze. Chraňte před mrazem a teplem.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ: Dbejte pokynů k údržbě na textiliích. Textilie perte a sušte naruby. Odolné skvrny odstraňte předem. Nevhodný pro vlnu a hedvábí.


VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

UFI: CYKK-EK7H-1005-K4YH

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615358451