Menu

Prací gel Black

domol
40 pd
2 Kč/pd
Popis

Černé prádlo vyžaduje speciální péči, aby neztrácelo intenzitu barvy. Speciální prací gel na černé prádlo obsahuje stabilizátory barvy, takže černé oblečení při praní nevybledne a zůstane dlouho jako nové.

  • Pere a pečuje o černé a tmavé textilie.
  • Chrání před žmolkovatěním.
Použití

DÁVKOVÁNÍ: Dávkujte přímo do dávkovací komory nebo do dávkovací koule přímo do bubnu pračky. Nedávejte přímo na prádlo. Volte nejnižší možnou teplotu praní. Silně zašpiněné textilie perte při vyšší teplotě max. 60°C. Dávkujte podle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla. Obal je vyrobený z recyklovaného materiálu.


Dávkovací tabulka (2,5 kg suchého prádla):

Tvrdost vody

Stupeň znečištění

Lehké znečištění

Běžné znečištění

Silné znečištění

Měkká

37 ml

60 ml

75 ml

Středně tvrdá

37 ml

75 ml

100 ml

Tvrdá

65 ml

100 ml

120 ml

Ruční praní

37 ml na 10 litrů vody

Objem víčka = 60 ml

40 pracích dávek při střední tvrdosti vody a lehkém znečištění. Dodržujte doporučení pro dávkování a stupnici dávkování ve víčku.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

OBSAHUJE: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky; <5 % mýdlo, fosfonáty. enzymy, konzervační činidla (PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), parfémy (Citronellol).

Skladování

Přepravujte a skladujte výrobek ve svislé poloze. Chraňte před mrazem a teplem.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ: Dbejte pokynů k údržbě na textiliích. Textilie perte a sušte naruby. Odolné skvrny odstraňte předem. Nevhodný pro vlnu a hedvábí.


VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

UFI: CYKK-EK7H-1005-K4YH

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615358451