Menu

Nanolab

Peroxid vodíku 3%

500 ml
19.98 Kč/100 ml
Popis

Peroxid vodíku je přípravek, který lze bezpečně používat pro různé čistící účely ve vaší domácnosti. Ačkoli se kdysi běžně používal k dezinfekci ran, dnes se pro tento účel nedoporučuje. Více než 30 rad a tipů jak na eko úklid najdete v Lexikonu pro velký úklid viz QR kód.

 

Použití
  • peroxid lze používat pravidelně pro běžné úklidové práce
  • můžete jej použít na mytí nádobí, čištění dřezů, utírání spotřebičů, klik a madel
  • můžete použít k očistě krmných misek, prostor a zařízení u infekčních zvířat
  • lze bezpečně čistit sauny, vířivky a sprchové kouty
  • můžete použít na čistění misek na mýdlo, sprchové boxy a věšáky ve veřejné šatně
  • pomůže odstranit skvrny z koberců, rozlité tekutiny, zvratky, krev
  • odstraní pachy od domácích zvířat
  • peroxid lze použít k čištění dětských vnitřních i venkovních hraček jen je nezapomeňte poté důkladně opláchnout
  • odstraní vodní řasy z bazénu
  • naše babičky jej běžně používaly k ošetření drobných ran a oděrků i proti černým plísním na stěnách
Složení

Peroxid vodíku 3%
Obsahuje bělicí činidla na bázi kyslíku

Skladování

Skladujte v temnu v uzavřeném obalu.

Upozornění

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Index: 008-003-00-9; CAS: 7722-84-1. Látka není klasifikována jako nebezpečná.

Výrobce

Nanolab shop, spol. s r.o.
Trnkova 3052/137 628 00 Brno

EAN 08594201616129