Menu

Fusswohl

Osvěžující deo sprej do bot

200 ml
19.95 Kč/100 ml
Popis

Osvěžující sprej do bot spolehlivě odstraní po pravidelném používání nepříjemný zápach uvnitř bot. Rovněž zajišťuje větší hygienu v botě a má dlouhotrvající příjemnou svěží vůni. 
Snášenlivost s pokožkou dermatologicky testována.

Použití

Nastříkejte dovnitř boty před a po nošení. Může se aplikovat na koženou i textilní obuv. Před použitím na jiné materiály by měla být na nenápadném místě otestována kompatibilita. Než si boty obujete, nechte je uschnout.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
Upozornění

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte v souladu s účelem použití. Nestříkejte do očí/poraněnou pokožku. Nevdechujte aerosoly. Bez dostatečného větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Do sběru dejte jen prázdný obal.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
 

Vyrobeno
Polsko
EAN 04047196042458