Menu

Glade

Osvěžovač vzduchu ve spreji Glade Automatic

269 ml
62.83 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:159.00 Kč
Popis

Jistota, že se u sebe doma budete vždycky cítit příjemně.
Glade® automatic spray Pure Clean Linen - oblíbená vůně čerstvě pověšeného prádla získala moderní nádech s tóny vodního melounu, svěžího vzduchu a jiskrné citrusové vůně.

 

Použití

Nastavení časovače: Vyberte, jak často chcete uvolnit vůni, zvolte 1 ze 3 nastavení (9, 18 nebo 36 minut). Kdykoli chcete uvolnit další vůni, stiskněte tlačítko na zadní straně. Vydrží až 60 dní (pokud je nastavena prodleva 36 minut).

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

aceton, HHCB, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, linalool, isopentane, 1,3-butadiene

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě.

Upozornění

Extrémně hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16, Praha 5

Vyrobeno
Čína
EAN 05000204073782