Menu

Glade

Osvěžovač vzduchu v gelu Marine 2x 150 g

2 ks
54.50 Kč/ks
Popis

Glade by Brise Marine DUO gel je tradičním osvěžovačem vzduchu. Přináší svěžest do vašeho domova po celé týdny.

Ve společnosti SC Johnson vynakládáme maximální úsilí při výběru složek, kterým můžete důvěřovat, a o kterých otevřeně hovoříme. Jako rodinná společnost bereme tyto záležitosti vážně, protože vám chceme pomáhat činit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu správná.

  • Odstraňuje nepříjemné pachy až 30 dní.
Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Obsahuje geraniol, reakční směs: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204601152