Menu

Glade

Osvěžovač vzduchu Aerosol Relaxing Zen 2x 300 ml

600 ml
19.83 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:99.90 Kč
Popis

Glade osvěžovač vzduchu Relaxing Zen 300 ml, vzduch je hřejivý, voda chladivá, květiny plné života a duše klidná, to se tóny chroupavého jablka setkávají s orosenými kvítky a santalovým dřevem.

Použití

Osvěžovač vzduchu před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. Odstraňte obsah/nádobu v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Upozornění

Glade® aerosol - Relaxing Zen, osvěžovač vzduchu
Varování:
Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16, Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05000204983388