Menu

Glade

Osvěžovač vzduchu Aerosol Pure Clean Linen

300 ml
26.63 Kč/100 ml
Popis

Jemnou vůni svěžího vánku a čerstvě vypraného prádla si zamilujete. Pro pocit absolutní čistoty a svěžesti ve vaší domácnosti sáhněte po Glade Pure Clean Linen.

Použití

Osvěžovač vzduchu před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

quaternary ammonium, compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides, 2-methylbutane, buta-1,3-dien

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě. 

Upozornění

Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Výrobce

SC Johnson s.r.o.
Radlická 519/16, Praha 5

Vyrobeno
Nizozemí
EAN 05907635900611