Menu

Glade

Osvěžovač ve spreji citrus

300 ml
26.63 Kč/100 ml
Popis

Uchopte chuť do života s tím, jak se budou tóny jiskřivého citrónu, zlatavé mandarinky a šťavnaté broskve mísit ve vrstvách ovocné svěžesti.

Použití

Osvěžovač vzduchu před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

Upozornění

Hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 08711800102314