Menu

Glade

Osvěžovač ve spreji Bubble Berry

300 ml
26.63 Kč/100 ml
Popis

Osvěžovač vzduchu

  • ve spreji
  • manuální, provoní váš interiér na několik hodin.
Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides, 2-methylbutane, buta-1,3-dien

Upozornění
  • Hořlavý aerosol
  • Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • Uchovávejte mimo dosah dětí
  • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření
  • Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
  • Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
  • Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlicka 519/16, Praha 5

EAN 05000204249439