Menu

Vanish

Odstraňovač skvrn Oxi Action

1000 ml
16.90 Kč/100 ml
Popis

Vanish Oxi Action Crystal white tekutý na bělení a odstranění skvrn si poradí i s odolnými skvrnami na bílém i světlém oblečení. Kromě toho při pravidelném používání udržuje vaše bílé oblečení zářivě bílé i po 50. vyprání*. Již jedna odměrka Vanish odstraňuje skvrny, minimalizuje nepříjemný zápach a dodává hygienickou čistotu. *Výsledky získané na bavlněných tkaninách při pravidelném používání tohoto přípravku jako doplňkového přípravku v pracím cyklu v porovnání s použitím pouze tekutého pracího prostředku. S čím vším vám Vanish Oxi Action Crystal white může pomoct? 1) zářivě bílá - vaše bílé prádlo může častým praním zašednout. Přidávejte Vanish Oxi Action Crystal white do každého praní a udržujte vaše prádlo bílé jako nové i po 50. vyprání* 2) minimalizace nepříjemného zápachu - vaše oděvy mohou někdy i po vyprání nepříjemně zapáchat, zvlášť jestli perete na nízkou teplotu a v krátkém pracím cyklu například sportovní oblečení nebo spodní prádlo. Díky síle aktivního kyslíku Vanish Oxi Action bojuje se zdrojem nepříjemného zápachu pro svěží a čisté prádlo. 3) odstranění skvrn - ať už se jedná o skvrnu od make-upu, krve, čaje nebo červeného vína - Vanish Oxi Action Crystal white si s nimi poradí.

  • Vdechni bílému oblečení nový život
  • Odstraňuje skvrny
  • Minimalizuje pachy
  • Bílá jako nová
  • Hygienicky čisté
  • Pro posílení účinků praní
  • Bez chloru
Použití

Ošetření před praním K ošetření odolných a zaschlých skvrn. Nalijte 2 ml na skvrnu tak, abyste ji celou překryli. Podle potřeby místo se skvrnou promněte. Nechte produkt působit max. 10 min. Dávkujte Vanish společně s vaším pracím prostředkem podle instrukcí k praní. Namáčení Pro odstranění skvrn a zápachu. Přidejte 100 ml přípravku do 4 l vody o teplotě max. 40 °C. Bílé prádlo namáčejte max. 6 hodin. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před vymácháním. Praní Pro bělení, odstranění skvrn a zápachu přidejte 100 ml přípravku společně s vaším pracím prostředkem do zásuvky pračky. Dávkujte váš prací prostředek jako obvykle. Stačí přidat jednu dávku při každém praní.

Doporučení k použití - Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. - Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte uschnout. - Po vyprání nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish, nesušte u zdroje přímého tepla ani na přímém slunci. - Pokud Vanish používáte k předpírání, použijte teplou vodu. - V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat. - Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. - Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). - Nepoužívejte na koberce ani oděvy z kůže. - Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. - Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Vykřičník Vykřičník
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfém

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby na obale.

Upozornění

Nebezpečí

Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘÍ POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Polsko
EAN 05997321747910