Menu

Vanish

Odstraňovač skvrn Oxi Action

500 ml
25.80 Kč/100 ml
Popis

Pomáhá prodloužit život vašeho oblečení*. Bezpečný pro bílé i barevné prádlo**.

*Přípravek Vanish Oxi Action používaný při praní pomáhá prodloužit život vašeho oblečení tím, že odstraňuje skvrny, brání nechtěnému obarvení a minimalizuje pachy.

**Každodenní tkaniny jako bavlna.

  • Vdechni oblečení nový život
  • Odstraňuje skvrny
  • Brání nechtěnému obarvení
  • Minimalizuje pachy
  • Pro posílení účinků praní
  • Bez chloru
Použití

Před praním: Nalijte 2 ml na skvrnu tak, abyste ji celou překryli. Podle potřeby místo se skvrnou promněte. Nechte produkt působit max. 10 min. Dávkujte Vanish společně s vaším pracím prostředkem podle instrukcí k praní.

Namáčení: Přidejte 100 ml přípravku do 4 l vody o teplotě max. 40 °C. Barevné prádlo namáčejte max. 1 hodinu a bílé prádlo max. 6 hodin. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete promnutím skvrny před vymácháním.

Praní: Přidejte 100 ml přípravku společně s vaším pracím prostředkem do zásuvky pračky. Dávkujte váš prací prostředek jako obvykle.

Doporučení k použití: Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte uschnout. Po vyprání nebo ošetření oděvů přípravkem Vanish, nesušte u zdroje přímého tepla ani na přímém slunci. Pokud Vanish používáte k předpírání, použijte vlažnou vodu. V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat. Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění. Nepoužívejte na koberce ani oděvy z kůže. Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy). Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut). Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světlu.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby na obale.

Upozornění

žíravost Nebezpečí

NEBEZPEČÍ VANISH OXI ACTION TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ SKVRN. Nebezpečné složky: peroxid vodíku; alkoholy, C12-18, ethoxylované; alkoholy, C12-16, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě kontaktu s pokožkou pokožka může zbělat, neznepokojujte se. Bělicí účinek je dočasný a vratný. V případě potřísnění okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nemíchejte s jinými výrobky. Neaplikujte na oblečení, které máte právě na sobě.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05997321747880