Menu

Odstraňovač skvrn během praní

Dr. Beckmann
80 g
4.99 Kč/10 g
Popis
  • Odstraňuje odolné skvrny od hlíny, trávy, kávy a čaje, krve oleje a mastnoty.
  • Bezpečné pro stálobarevné i bílé prádlo, funguje již od 20 stupňů.
  • 2 dávky.
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

15-< 30 % bělicí činidla na bázi kyslíku
< 5% aniontové povrchově aktivní látky

Skladování

Uchovávejte v suchu a chladu.

Upozornění

Varování

ODSTRANOVAČ SKVRN BĚHEM PRANÍ VAROVANÍ! Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

MARESI Foodbroker s.r.o.
Hradešínská 1932/60 101 00 Praha 10 Česká republika

EAN 04008455567112