Menu

Odlakovač na nehty bez acetonu Professional

Lilien
200 ml
32.45 Kč/100 ml
Popis

Odlakovač na nehty bez acetonu účinně odstraňuje lak z nehtů. Vhodný i pro umělé nehty. Jednoduchá aplikace.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Ingredients: Ethyl Acetate, Alcohol Denat., Aqua, Parfum, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Linalool, CI 14720.

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Upozornění

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

UNION COSMETIC s.r.o.
Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595196902808