Menu

Lilien

Odlakovač na nehty s pumpičkou bez acetonu

200 ml
39.95 Kč/100 ml
Popis

Profesionální odlakovač na nehty bez obsahu acetonu s vůní leknínu v praktickém balení s pumpičkou, která usnadňuje namáčení tamponku do odlakovače. Rychle a dokonale odstraňuje všechny typy laků a je šetrný k nehtům. Je vhodný i na umělé nehty.

 

Použití

Dostatečné množství odlakovače naneste na vatový tampon a odstraňte starý lak.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Ethyl Acetate, Alcohol Denat., Aqua, Parfum, CI 42051

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Upozornění

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

UNION COSMETIC s.r.o.
Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Orebem Česká republika

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08595196902815