ISANA

Suchý šampon volume

200 ml
Popis

Suchý šampon je vhodný pro normální a jemné vlasy bez objemu. Zajistí vašim vlasům osvěžující nakopnutí a objem.

POUŽITÍ: Nádobku před použitím vždy krátce protřepejte. Tak může zabránit možnému ucpání ventilu. Vlasy důkladně vykartáčujte. Nastříkejte úsporně na každý pramen vlasů ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte krátce uschnout. Důkladně vlasy vytřete ručníkem a pečlivě vykartáčujte (případné zbytky odstraňte fénem).

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při nedostatečném větrání může vytvářet výbušné směsi. Nestříkejte do očí nebo na podrážděnou pokožku. Používejte pouze v souladu s účelem použití. Nevdechujte aerosoly.  Nádobku odstraňte podle místních předpisů.

EAN 4305615726168