gtm pixel gtm pixel
Domol

Prací prášek color

1,35 kg
Popis

Prací prášek color je vhodný na barevné prádlo, jeho silná účinnost rozpouští skvrny, chrání barvu i vlákna oblečení.

POUŽITÍ: TŘÍDĚNÍ PRÁDLA A VÝBĚR PRACÍHO PROSTŘEDKU: Dbejte pokynů k údržbě na textiliích a prádlo před praním roztřiďte (bílé, barevné, jemné a podle stupně zašpinění). Nové barevné textilie mohou barvit. Vyzkoušejte jejich stálobarevnost a perte zvlášť při teplotě max. 40 °C. Nevhodný pro vlnu a hedvábí, pro ně doporučujeme prací gel Domol vlna. Odolné skvrny odstraňte předem. PLNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ: Pro lehce zašpiněné prádlo volte krátký prací program. Volte nejnižší možnou teplotu praní aktivní již od 20°C . Pro silně znečištěné prádlo volte vyšší teploty max. 60 °C. Dávkujte podle tvrdosti vody, stupně zašpinění a množství prádla. Perte, je-li pračka zcela naplněna. Dávkujte přímo do dávkovací komory. Tvrdost vody zjistíte na příslušné vodárně.

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EAN 4305615596389