Menu

Náhradní náplň pro aroma vaporizér Happiness

Air Wick
20 ml
109.50 Kč/10 ml
Popis

1 náplň vydrží až 45 dní*.

*při nastavení nejnižší úrovně intenzity vůně.

 

Vlastnosti
Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro zdraví
Skladování

Skladujte uzamčené.

Upozornění

VYPNĚTE STROJEK PŘED VLOŽENÍM NÁPLNĚ. Po otevření neuchovávejte náplň mimo zařízení. Nenechávejte bez dozoru. Po vyprázdnění lahvičku zlikvidujte bezpečně mimo dosah dětí. Používejte pouze v dobře větraných prostorách podle pokynů. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT. NEKONZUMUJTE. Schváleno pouze pro použití se zařízením Air Wick Aroma vaporizér. NEBEZPEČÍ. Air Wick náplň pro aroma vaporizér - Šťastné chvilky. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečné složky: destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; alkany, C11-15-iso-. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Obsahuje citral; linalool; limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
EU
EAN 05999109541970