Menu

Jelen

Na nádobí brusinka

500 ml
9.98 Kč/100 ml
Popis

Jelen na nádobí hravě a voňavě odstraní všechny mastnoty a nečistoty. Díky snadné odbouratelnosti je vhodný i do domácností s čističkami odpadních vod.

  • Dermatologicky testováno
  • Šetrný k přírodě i pokožce
  • Balzám na ruce
Použití

Dávkování: 6 ml prostředku na 5 l vody.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení
  • 5 % nebo více, avšak méně než 15 %: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky
  • Méně než 5 %: amfoterní povrchově aktivní látky, mýdlo
  • Parfém
  • Phenoxyethanol
  • Butylbenzisothiazolinone
  • Laurylamine dipropylenediamine
Skladování

Skladujte při teplotách +5 °C až +25 °C. Datum spotřeby: Uvedeno na obale.

Upozornění

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce

Schicht prodej a.s.
Hradiště 96/8 400 01, Ústí nad Labem CZ

Vyrobeno
Česká republika
EAN 08592613579841