Menu

Mini sprej Fresh & Pure náhradní náplň

domol
25 ml
7.96 Kč/10 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:25.90 Kč
Popis

Rozšíří příjemnou vůni po celé koupelně a toaletě po jednom kliknutí a současně rychle a účinně neutralizuje nepříjemné pachy. K dispozici s různými vůněmi. Nestříkejte přímo na vrchní plochy. Pokud se tak stane, ihned otřete vlhkým hadříkem. Osoby citlivé na vůně by měly výrobek používat opatrně. Obsah vydrží na cca 260 aplikací.

Použití

1. Při výměně odklopte nádobku a vyjměte náplň. 2. Novou náplň zatlačte na místo až do zaklapnutí. 3. Lehce stiskněte pro rozprášení nové vůně.

Vlastnosti
Hořlavé látky Hořlavé látky
VEGAN VEGAN
Složení

Obsahuje hexyl-salicylát, ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Skladování

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Upozornění

NEBEZPEČÍ. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním do zařízení s povolením provádět sběr tříděného komunálního odpadu v souladu s místními předpisy.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615559384