Krtek

Krtek - čistič potrubí

900 g
17.67 Kč/100 g
Nejnižší cena za posledních 30 dní:159.00 Kč
Popis
  • Krtek čistič odpadů 900 g, čistí potrubí, který rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír i vatu
  • Je velice agresivní, nelze ho použít na hliníkové potrubí, má bezpečnostní víčko.
     

 

Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

Hydroxid sodný

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží: veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte  kůži vodou. Při vdechnutí: Přenesete osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Výrobce

ALFACHEM s.r.o. | U Koupaliště 119/6 | 679 61 Letovice

Vyrobeno
Polsko
EAN 05901312000014