Menu

Jar

Kapsle Platinum Plus Green

42 ks
Popis

Kapsle Jar Platinum Plus All In One do automatické myčky nádobí zanechávají nádobí čisté jako nové a mají nejlepší čisticí účinky Jaru na odolné zbytky jídla. Pomáhají dokonce odstraňovat zašedlost vznikající časem a obnovují původní lesk nádobí. Jar Platinum Plus poskytuje vynikající čistotu a odstraňuje odolné skvrny od jídla i v podmínkách krátkého cyklu. Pokud tedy máte málo času, nic se neděje. Přepněte na krátký režim. Jar v sobě slučuje tekutý i práškový čisticí prostředek v jedné účinné kapsli. Vysoce rozpustný obal se rychle rozpouští a funguje dobře i při krátkých cyklech, protože nádobí se začíná ihned umývat. A navíc se kapsle tak snadno používají! Kapsli není třeba rozbalovat a stačí ji jen vložit do přihrádky myčky na mycí prostředek. Přepněte na krátký cyklus* a ušetřete oproti běžnému standardnímu cyklu čas, energii a vodu!

  • Nejlepší odstraňování odolných zbytků jídla od Jaru, takže nádobí bude čisté jako nové
  • Díky speciální technologii odstraňují zasedlý povlak a navrací nádobí původní lesk
  • Účinný dokonce v krátkých cyklech
  • Přepnutím na krátký cyklus ušetříte oproti běžným cyklům čas, energii a vodu
  • Díky zabudovanému systému předmývání nemusíte nádobí předmývat sami a pomůže vám ušetřit vodu
  • Doporučují výrobci myček nádobí z celého světa
  • Obsahují sůl a prostředek na oplachování s ochrannou funkcí pro sklo a stříbro
  • Náš závod pracuje s elektřinou nakupovanou ze 100% obnovitelných zdrojů
Použití

Kapsli vložte do zásuvky mycího prostředku a zásobník uzavřete. Při manipulaci musíte mít suché ruce. Nerozbalujte ani neoddělujte sáčky slepené dohromady. Balení po každém použití opět uzavřete. Pro optimální výsledky použijte zásobník mycího prostředku. Pokud se kapsle do zásobníku nevejde, položte ji na koš na příbory a zvolte program bez předmytí. Není třeba přidávat sůl, pokud není voda extrémně tvrdá, tj. nad 26 °e (<=5 % domácností). S Jarem vaše myčka funguje efektivně i bez prostředku na oplachování a bez soli. Křehké nádobí s potisky myjte při nižších teplotách / v krátkých cyklech. Zabraňte kontaktu stříbra s nerezovou ocelí. V myčce nemyjte starožitný / ručně malovaný porcelán ani jemný olovnatý křišťál. 1 kapsle = 1 umytí

Složení

15-30% belicí cinidla na bázi kyslíku; 5-15% neiontové povrchove aktivní látky; <5% fosfonáty

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

 

žíravost Nebezpečí
životní prostředí Nebezpečí
vykřičník Nebezpečí
vybuchující bomba Nebezpečí
plamen Nebezpečí
plamen nad kruhem Nebezpečí
plynová láhev Nebezpečí
nebezpečnost pro zdraví Nebezpečí
lebka se zkříženými hnáty Nebezpečí

Výrobce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Czech Republic

EAN 08006540751275