Menu

Kapsle Platinum Plus Blue

Jar
105 ks
6.66 Kč/ks
Popis

Kapsle do automatické myčky nádobí Jar Platinum Plus All in One zanechávají nádobí čisté jako nové a mají nejlepší čisticí účinky z kolekce Jar na odolné zbytky jídla. Jar Platinum Plus poskytuje vynikající čistotu a odstraňuje odolné skvrny od jídla i v podmínkách krátkého cyklu. Pokud tedy máte málo času, nic se neděje. Přepněte na krátký režim. Jar v sobě slučuje tekutý i práškový čisticí prostředek v jedné účinné kapsli. Vysoce rozpustný obal se rychle rozpouští a funguje dobře i při krátkých cyklech, protože nádobí se začíná ihned umývat. A navíc se kapsle tak snadno používají! Kapsli není třeba rozbalovat a stačí ji jen vložit do přihrádky myčky na mycí prostředek. Přepněte na krátký cyklus a ušetřete oproti běžnému standardnímu cyklu čas, energii a vodu!

  • Nejlepší odstraňování odolných zbytků jídla z kolekce Jar, takže nádobí bude čisté jako nové
  • Díky technologii Deep Clean odstraňují až 99 % viditelných i neviditelných zbytků jídla
  • Účinný dokonce v krátkých cyklech
  • Přepnutím na krátký cyklus ušetříte oproti běžným cyklům čas, energii a vodu
  • Díky zabudovanému systému předmývání nemusíte nádobí předmývat sami a pomůže vám ušetřit vodu
  • Doporučují výrobci myček nádobí z celého světa
  • Obsahují sůl a prostředek na oplachování s ochrannou funkcí pro sklo a stříbro
  • Náš závod pracuje s elektřinou nakupovanou ze 100% obnovitelných zdrojů
Složení

15-30% belicí cinidla na bázi kyslíku; 5-15% neiontové povrchove aktivní látky; <5% fosfonáty

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate. Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Czech Republic

EAN 08006540751688