Menu

Domol

Prací kapsle 3v1

22 pd
5.86 Kč/pd
Popis

Naše kapsle na praní pro bílé prádlo vám zajistí čistotu a zářivě bílou barvu. Mají silnou schopnost odstranění skvrn.

  • zářivě bílé prádlo  
  • silná schopnost odstraňování skvrn
  • hluboká čistota
Použití

Použití: Předpírka není nutná. 1. Prádlo třiďte a perte podle barev a druhu tkanin. 2. Dodržujte dávkování. 3. Gelovou kapsli domol vložte do prázdného bubnu pračky a na ni položte prádlo. 4. Obal po použití vždy dobře  uzavřete.

Dávkování: Doporučené dávkování pro automatické pračky (4,5 kg suchého prádla) = 1 kapsle.

Při silném znečištění a vysoké tvrdosti vody = 2 kapsle. Tvrdost vody zjistíte na příslušné vodárně.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo; <5% fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy (LINALOOL, CITRONELLOL, LIMONENE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE), konzervační činidla (FENOXYETHANOL), Bitrex®.

Skladování

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem a vlhkostí. Nevhodné pro ruční praní. Obal skladujte v chladu, suchu a dobře uzavřený. 

Upozornění

Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Upozornění: Nevhodné na vlnu a hedvábí. Nedávejte, přímo na lněné textilie. Nepoužívejte při krátkých pracích programech. Pračku nepřeplňujte. Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem a vlhkostí. Nevhodné pro ruční praní. Obal skladujte v chladu, suchu a dobře uzavřený. Chraňte před mrazem! Zvýšená bezpečnost pro děti: Obsahuje speciální hořkou látku. Ochrana před náhodným požitím.

Obsahuje SUBTILISIN. Muže vyvolat alergickou reakci. Dráždí kůži.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04305615979564