Menu

Finish

Kapsle do myčky Ultimate All in 1

50 ks
6.58 Kč/ks
Popis

Finish Ultimate All in 1, pro pokročilou čistotu a diamantový lesk vždy a hned napoprvé. Kapsle s technologií Activelift účinně rokládá všechny druhy zbytků jídla, dokonce i odolné skvrny zaschlé 48 h, a to bez potřeby předmývat. Kapsle chrání a pečují o skleněné nádobí a příbory a udržují jejich lesk s každým mytím. Náš ultimátní výkon s o 15 % nižší hmotností chemikálií v porovnání s tabletami Finish Power All in 1. Obsahuje pečující látky, které pomáhají chránit vaše sklo před korozí a zakalením. Tento produkt nechrání před mechanickým poškozením ani neobnovuje již poškozené materiály.

 

Použití

1. Používejte suchýma rukama. 2. Nerozdělujte. 3. Nerozbalujte. Zcela rozpustné ve vodě. 4. Vložte jednu kapsli na cyklus do suchého zásobníku. 5. Nevkládejte do košíku na příbory. 6. Nejlepších výsledků dosáhnete na eco/auto cyklus. Zabudovaná složka soli je účinná ve vodě do tvrdosti 26°e (21 dh). Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, můžete vylepšit výkon přidáním soli značky Finish. Pro zajištění nejlepších výsledků schnutí doporučujeme použít leštidlo značky Finish.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30 % neiontové povrchově aktivní látky, 5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty
Dále obsahuje enzymy (subtilisin, amylasa), parfém (benzyl benzoate, geraniol).

Skladování

Po použití důkladně uzavřete. Pro zachování kvality kapslí vždy uzavřete balení po použití prostředku a skladujte mimo vliv tepla a vlhkosti. Mimo dosah dětí.

Upozornění

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05908252004829