Menu

Kapsle do myčky Ultimate All in 1

Finish
50 ks
6.98 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:319.00 Kč
Popis

Obsahuje pečující látky, které pomáhají chránit vaše sklo před korozí a zakalením. Tento produkt nechrání před mechanickým poškozením ani neobnovuje již poškozené materiály.

Přestaňme nádobí předmývat a šetřeme tak vodní zdroje! Ponechejte na své myčce a síle složení Finish Ultimate All in 1, aby se postaraly o špinavé nádobí. Náš závazek vůči přírodě: Naše značka je vázána slibem ochrany vodních zdrojů, a proto pracujeme na minimalizaci ekologické stopy, kterou zanechávají naše produkty a jejich balení.

Doporučeno: Beko, Bosch, Gaggenau, Gorenje, Grundig, Neff, Siemens, Smeg. 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

15 % nebo více, avšak méně než 30 % neiontové povrchově aktivní látky
5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty, fosfonáty
Dále obsahuje enzymy (subtilisin, amylasa), parfém (benzylbenzoate, geraniol)

Skladování

Skladujte mimo teplá a vlhká místa.

Upozornění

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

Vyrobeno
Produkt EU
EAN 05908252004829