Menu

Kapsle do myčky nádobí Platinum Plus Cool Blue

Jar
100 ks
Popis

Kapsle Jar Platinum Plus vše v jednom do automatické myčky nádobí zanechávají nádobí čisté jako nové, zaručují nejlepší čisticí účinky od Jaru a dokonce pomáhají odstraňovat zašedlost vznikající časem a obnovují původní lesk nádobí. Kapsle mají zabudovaný systém předmývání, takže nádobí nemusíte předmývat sami. S kapslemi Jar Platinum Plus nebudete muset nádobí předmývat, ušetříte více vody a budete šetrnější k životnímu prostředí. Jar spojuje v jedné účinné kapsli tekutý i práškový prostředek na mytí nádobí. Vysoce rozpustný obal se rychle rozpouští a funguje dobře i při krátkých cyklech, takže nádobí se začíná ihned umývat. A navíc se kapsle tak snadno používají. Kapsli není třeba rozbalovat a stačí ji jen vložit do dávkovacího zásobníku na mycí prostředek.

  • Nejlepší odstraňování odolných zbytků jídla od Jaru, takže nádobí bude čisté jako nové.
  • Odstraňují zašedlost, která vzniká časem, a obnovují původní lesk nádobí.
  • Díky zabudovanému systému předmývání nemusíte nádobí předmývat sami a ušetříte vodu.
  • Účinné v ekologických mycích cyklech.
  • Rychle rozpustné kapsle fungují dobře i v krátkých cyklech.
  • Doporučují výrobci myček nádobí z celého světa.
  • Obsahují sůl a prostředek na oplachování s ochrannou funkcí pro sklo a stříbro.
Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

15-30% bělicí činidla na bázi kyslíku, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n, Disodium Disilicate.

Výrobce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Czech Republic

Vyrobeno
Belgie
EAN 08006540383315