Menu

Kapsle All-in-1 PODS® Color

Ariel
63 pd
7.13 Kč/pd
Nejnižší cena za posledních 30 dní:449.00 Kč
Popis

Ariel, doporučovaný značkami Whirlpool, Electrolux, Candy a Beko, představuje Tekutý prací prostředek v kapslích Ariel All-in-1 PODS Color Clean & Fresh přináší vynikající účinnost při odstraňování skvrn i při nižších teplotách praní. Jsou speciálně navrženy pro praní při nižších teplotách s unikátní technologií COOL CLEAN. Po kontaktu s vodou se obal kapslí 100% rozpustí a uvolní účinné látky, které odstraňují skvrny. Prostředek Ariel vypere důkladně All-in-1 PODSaColor Clean & Fresh účinně. Kromě toho se kapsle na praní Ariel PODS+ dodávají ve 100% recyklovatelném obalu (PL)((HU)(CZ)(SK)(SI)(EE)(LT)(LV)). Varování: Tento výrobek může být škodlivý a způsobit vážná zranění. Kapsle na praní Ariel All-in-1 PODS s tekutým pracím prostředkem vždy uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace najdete na keepcapsfromkids.eu.

 

Složení

>30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5-15% Mýdlo, <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Delta-Damascone, Hexyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Methylundecanal, Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Czech Republic

EAN 08001090727541