Menu

Intenzivní čistič na sklokeramické desky

Dr. Beckmann
250 ml
53.60 Kč/100 ml
Popis

Speciálně vyvinuto pro hloubkové čištění a zářivý lesk sklokeramických a indukčních varných desek. Silný, ale zároveň jemný čisticí prostředek, který bez námahy odstraňuje připečené skvrny a mastnotu.

100 % recyklovaný plast
0 % mikroplasty
Odstraňuje připečené zbytky jídla
Testováno a schváleno od Schott Ceran®
Také pro indukční varné desky
S aktivním uhlím
Dermatologicky testováno

Složení

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone), parfémy

Skladování

Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obale.

Upozornění

DŮLEŽITÁ INFORMACE Postupujte podle instrukcí výrobce varné desky. INTENZIVNÍ ČISTIČ NA SKLOKERAMICKÉ DESKY VAROVÁNÍ! Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

MARESI Foodbroker s.r.o.
Hradešínská 1932/60 101 00 Praha 10 Česká republika

Vyrobeno
Německo
EAN 04008455552514