Menu

Hygienický čistič pračky

Dr. Beckmann
250 g
31.96 Kč/100 g
Popis

Dr. Beckmann Hygienický čistič pračky čistí pračku do hloubky, a to zejména její vnitřní část jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty. Zároveň likviduje mikroorganismy, které se ve vlhkém prostředí rychle množí a způsobují zápach.

  • Odstraňuje zápach
  • S osvěžující citronovou vůní
  • Čistí zevnitř
  • S aktivním kyslíkem a aktivním uhlím
  • Hygienicky čistá pračka
  • Pro všechny typy praček
Vlastnosti
Korozivní a žíravé látky Korozivní a žíravé látky
Složení

15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, < 5 % zeolity, parfémy (hexyl cinnamal)

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě. Skladujte na suchém místě. Chraňte před vlhkem. Chraňte před světlem.

Upozornění
  • Způsobuje vážné poškození očí
  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
  • Uchovávejte mimo dosah dětí
  • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Výrobce

Maresi Foodbroker s.r.o.
Hradešínská 1932/60, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

Vyrobeno
Německo
EAN 04008455433110