Menu

Domol

Hygienický čistič pračky

250 ml
17.96 Kč/100 ml
Popis

Těšte se na hygienicky čistou pračku - s čističem hygieny praček domol. Čistí a pečuje také o zvláště nepřístupná místa, jako je buben a topné těleso - pro hygienické a výkonné čištění všech funkčně důležitých částí.

  • odstraňuje až 99,99 % bakterií a specifických virů
  • působí silně proti vodnímu kameni a usazeninám
  • spolehlivě odstraňuje pachy
  • udržuje prací výkon pračky
Použití

Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. 
Přepravujte a skladujte ve svislé poloze. Chraňte před mrazem a horkem.

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
BEZ MIKROPLASTŮ BEZ MIKROPLASTŮ
VEGAN VEGAN
Složení

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty.
Obsahuje: vonné látky, hořké látky.

Upozornění

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Držte mimo dosah dětí. Používejte ochranu očí/obličeje. Po použití si důkladně umyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
 

EAN 04305615861265