Menu

Gelové pásky do WC mísy Fresh Stick Limetka 3 x 9g

Duck
27 g
18.48 Kč/10 g
Popis

5 in 1

1. Zabraňuje usazování vodního kamene.*
2. Čisticí aktivní pěna.
3. Dlouhotrvající lesk.
4. Dlouhodobě osvěžuje.
5. Vydrží až 4 týdny.

*Díky Fresh Stick se při spláchnutí aktivuje ve WC míse ochranný štít, který zabraňuje usazování vodního kamene.

Použití
 • Po použití může být atraktivní pro malé děti.
 • Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti.
 • Čtěte návod pro použití na vnitřní straně balení.
Složení
 • 5% alifatické uhlovodíky
 • 5-15% aniontové povrchově aktivní látky
 • 15-30% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, limonene, citral
Upozornění
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety.
 • Používejte pouze na WC mísy.
 • Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.

PŘI POŽITÍ:
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

 • Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 • Pokračujte ve vyplachování.

 

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16
150 00 Praha 5

EAN 05000204681574