Menu

Gel osvěžovač květinová vůně

domol
150 g
18.60 Kč/100 g
Popis

Těšte se na dlouhotrvající svěží květinovou vůni.

  • absorbuje pachy
  • funguje až 6 týdnů
Použití

Sloupněte fólii a umístěte krabičku do svislé polohy.
 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Obsahuje:1,2-benzisothiazolin-3-on. 
 

Upozornění

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615107127