Menu

Elektrický osvěžovač vzduchu strojek a náplň vůně manga a broskví

Air Wick
1 ks
149 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:99.90 Kč
Popis

Představujeme vám nový elektrický difuzér s výrazně sníženou spotřebou elektřiny od společnosti Air Wick. Díky nové technologii se vůně dostane do každého koutu vaší místnosti a vytvoří příjemné prostředí. Nový stylový design navíc dokonale ladí s interiérem domácnosti. Nové složení s vonnými oleji obsahuje složky na přírodní bázi* a je obohaceno o přírodní esenciální oleje, které byly vytvořeny tak, aby vám přinesly autentický zážitek z vůně. Vychutnejte si svůj tropický sen a přeneste se na ostrov s vůní sluncem políbeného sladkého manga a šťavnatých šumivých broskví. Provoňte svůj domov vůněmi inspirovanými přírodou a vytvořte si hřejivou a příjemnou atmosféru. *Formule obsahuje nejméně 50% složek přírodního původu¹. ¹ Přírodní složky si po zpracování uchovávají 50% svého přirozeného stavu.

 

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

Obsahuje citronellol; allyl-(3-cyklohexylpropionát); citral; 3-(p-ethylfenyl)- 2,2-dimethylpropionaldehyd; cineol; 2,6-dimethylhept-5-enal; d-limonen; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; benzyl-salicylát; 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamid. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Varování

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy.

POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ PŘÍSTROJ AIR WICK. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.

VAROVÁNÍ Air Wick elektrický osvěžovač vzduchu - strojek a náplň - Vůně manga a broskví z Malediv. Nebezpečné složky: linalool. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje citronellol; allyl-(3-cyklohexylpropionát); citral; 3-(p-ethylfenyl)- 2,2-dimethylpropionaldehyd; cineol; 2,6-dimethylhept-5-enal; d-limonen; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; benzyl-salicylát; 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamid. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

EAN 05999109542465