Menu

Ambi Pur

Elektrický osvěžovač vzduchu s náhradní náplní Spring Awakening

20 ml
89.50 Kč/10 ml
Popis

Ambi Pur 3Volution Spring Awakening nepřetržitě odstraňuje pachy a střídá 3 vzájemně se doplňující vůně pro svěžest, kterou budete vnímat. Vydrží až 90 dnů (při používání 12 hodin denně s nastavením nejnižší úrovně odpařování). Objevte krásu Spring Awakening s intenzivnější vůní s větším dosahem, která naplní místnost vůní. Spring Awakening je lehká vůně zeleně inspirovaná jarní přirozenou svěžestí Lenoru. Vnímejte klid, který vás obklopí, když se vzduch naplní touto čistou a decentní vůní. U běžných elektrických osvěžovačů si na vůně rychle zvykneme a přestaneme je vnímat. Ambi Pur Osvěžovač vzduchu 3Volution svěžest obnovuje tím, že se každých 45 minut automaticky střídají 3 vzájemně se doplňující, vysoce kvalitní vůně. Náplně Ambi Pur 3Volution používejte s odpařovacím strojkem 3 Volution, abyste naplnili váš domov svěžestí a vůní, kterou budete vnímat den co den, týden co týden. 3Volution také umožňuje nastavit intenzitu odpařování vůně a tak vám pomůže vytvořit požadovanou atmosféru.

 

Použití

1: Odšroubujte všechny uzávěry. 2: Vložte náhradní náplň. 3: Zapojte do zásuvky ve vertikální poloze, dnem dolů. 4: 3 střídající se vůně. Lahvičku s náplní a odpařovací strojek udržujte vždy ve vertikální poloze, dnem dolů. Používejte pouze v souladu s návodem na použití. Z náplní odstraňte uzávěry. Před vložením lahvičky s náplní vyjměte odpařovací strojek ze zásuvky elektrického proudu. Strojek musí být vždy zapojený do zásuvky s lahvičkami dnem dolů. Nezakrývejte ani nedávejte za záclonu nebo závěs. Nad strojkem nechte minimálně 50 cm volného prostoru. Nezapojujte s prodlužovacím kabelem ani rozdvojkou. Když je lahvička prázdná, vyjměte ze zásuvky elektrického proudu a náhradní náplň vyměňte.

Složení

Linalool, Tetrahydrolinalool, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Dihydromyrcene, Limonene, Cyclamen Aldehyde, Ethyl 2, 2-Dimethylhydrocinnamal, Citral, Methylenedioxyphenyl Methylpropanal, Pentamethylheptenone, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Citronellol, Linalyl Acetate, 2, 4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Dimethylcyclohexenyl 3-Butenyl Ketone, Lauraldehyde, Methylundecanal, 3-(P-Cumenyl)Propionaldehyde, Undecylenal, Dimethyl Heptenal, Isoeugenol, Nerol, Allyl Phenoxyacetate, Delta-Damascone, 6, 6-Dimethylbicyclo[3.1.1]Hept-2-Ene-2-Propionaldehyde, Heliotropine, Cyclooctenyl Methyl Carbonate, [(3, 7-Dimethyl-6-Octenyl)Oxy]Acetaldehyde

Upozornění

Varování

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Po použití vyvětrejte místnost. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. Důležité bezpečnostní upozornění: Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Před čistěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu a potom ho utřete suchým hadříkem. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Přes noc vyjměte strojek ze zásuvky. Odpařovací strojek pravidelně kontrolujte. Protože strojek pracuje s teplem, bude se během normálního provozu trochu zahřívat. Pokud se strojek nadměrně zahřívá, okamžitě jej odpojte ze zásuvky elektrického proudu. Stejně postupujte v případě silného zápachu nebo kouře.

Výrobce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Czech Republic

Vyrobeno
Španělsko
EAN 08001841227955