Menu

Elektrický odpařovač s vůní citronelly

Biolit
1 ks
259 Kč/ks
Popis

30 nocí* *účinnost 30 dní až x 8 hodin. Biolit® Plus elektrický odpařovač s vůní citronelly, insekticid chrání proti komárům a mouchám až 30 dní/nocí x 8 hodin. Proti komárům ochrání místnost do 34 m³. Proti mouchám ochrání místnost do 20 m³. Zabíjí komáry skryté za závěsy, pod stoly a v nepřístupných rozích. Zabíjí i komáry, které nevidíte! Ochrání místnost až do 34 m³.

  • Proti komárům a mouchám
  • Rychlý účinek & nepřetržitá ochrana
Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro zdraví
Složení

destiláty (ropné), hydrogenované střední; destiláty (ropné), hydrogenované lehké; citronelový olej

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Biolit® Plus elektrický odpařovač s vůní citronelly. Nebezpečí Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední; destiláty (ropné), hydrogenované lehké; citronelový olej. Účinná látka: 0,88 g transfluthrinu ve 100 g přípravku. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nedotýkejte se knotu. Obsahuje citronella oil. Může vyvolat alergickou reakci. Další upozornění je uvnitř obalu.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 05000204867282