Menu

Raid

Elektrický odpařovač s tekutou náplní

27 ml
76.67 Kč/10 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:207.00 Kč
Popis

Raid® elektrický tekutá náplň, insekticid bez parfemace poskytuje efektivní ochranu proti komárům až 45 nocí/8 hodin/noc i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m³. 45 nocí*. *až 45x8 hodin = 360 hodin, když je používán s Raid® elektrický odpařovač s tekutou náplní.

  • proti komárům
  • bez parfemace
  • doba ochrany 45 nocí
  • zabíjí komáry skryté za závěsy
  • účinný i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech
  • ochrání místnost do 30 m³

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Použití

Návod pro použití je uvnitř obalu. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Látky nebezpečné pro zdraví Látky nebezpečné pro zdraví
Složení

distillates (petroleum,hydrotreated middle, prallethrin, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Upozornění

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519/16 150 00 Praha 5

EAN 04000290907078