Menu

Ekologické tablety do myčky All in One

domol
30 ks
3 Kč/ks
Nejnižší cena za posledních 30 dní:94.90 Kč
Popis

Ekologické tablety do myčky All in One zajistí dokonalý lesk a odstranění nečistot. Jsou šetrné k nádobí a chrání myčku před usazeninami.

Mytí: Odstraňuje odolné usazeniny a pečuje o důkladnou čistotu.

2. Leštidlo: Chrání před skvrnami z vody a vodního kamene pro zářivý lesk.

3. Funkce soli: Změkčuje vodu a chrání myčku před vodním kamenem.

4. Ochrana skla: Chrání před korozí skla. Sklo zůstává déle jako nové.

5. Odstraňování usazenin: Podporuje umytí také zbytků jídla a silných usazenin.

6. Vhodné i pro krátké programy, systém nízké teploty: Tablety účinně myjí již od 40 °C.

7. Rychleschnoucí efekt: Voda stéká rychleji z nádobí a usnadňuje sušení.

8. Ochrana myčky: Chrání myčku před usazeninami.

9. Ochrana stříbra: Chrání stříbro před poškozením. Pro zářivý lesk stříbrných příborů.

10. V rozpustné folii – nemusíte vybalovat

TIPY: Před mytím odstraňte z nádobí zbytky jídla. Nádobí není nutné před mytím ručně oplachovat. Ukládejte nádobí do myčky tak, aby se vodní proud dostal na všechny plochy nádobí. Myjte jen plnou myčku, ale jednotlivé kusy nádobí se nesmí překrývat. Pravidelně čistěte filtr a ostřikovací ramena myčky. Ostřikovací ramena musí volně rotovat.

Použití

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Vložte tabletu do dávkovače. Tabletu nedávejte do koše na příbory nebo do dávkovače na sůl. Ujistěte se, že je, víčko dávkovače volné. Zvolte program s nižší teplotou (od 40 °C), abyste šetřili energii a vodu. Program na 65 °C používejte jen na velmi znečištění nádobí.

Dodatečné použití soli je nutné jen při tvrdé vodě (od 21 °dH). 

Tvrdost vody

měkká

středně tvrdá

tvrdá

do 8,4 °dH

8,4-14 °dH

14-21 °dH

od 21 °dH

1 tableta

tableta + sůl do myčky nádobí

Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

5 - 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, polykarboxyláty; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, , fosfonáty; enzymy, (proteáza/amyláza)

Skladování

Uchovávejte v suchu a chladu.

Upozornění

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje SUBTILISIN. Může vyvolat alergickou reakci.


UPOZORNĚNÍ: Ručně malované nádobí a křišťál myjte v ruce. Hliník, příbory s dřevěnou rukojetí a nádobí ze dřeva není vhodné mýt v myčce nádobí. Sklo se může poškodit, pokud se o sebe otírá. S domol tabletami do myčky nádobí All in One dosáhnete čistoty a zářivého lesku, i když svítí kontrolka soli a leštidla, protože funkce soli a leštidla zůstává zachovaná. Pro všechny typy myček.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Vyrobeno
EU
EAN 04305615688091