Menu

Dezinfekční ubrousky na ruce a povrchy

Dettol
15 ks
3.66 Kč/ks
Popis

Dettol Fresh 2 v 1 dezinfekční ubrousky na ruce a povrchy, 15 ks

Ničí virus onemocnění Covid-19 Ničí 99,9 % bakterií* na rukou i površích. Jsou vhodné k použití na pokožku rukou i povrchy. Zabijí bakterie* a virus SARS-COV-2. Ubrousky mají svěží vůni a nezanechávají silný dezinfekční zápach. Mějte je vždy po ruce ať už jste kdekoliv. Snadné použití doma i na cestách.

*Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus auereus.

Použití

Návod k použití: 1. Obal otevřete pomocí průhledného samolepicího štítku a ve směru šipky vytáhněte ubrousek. 2. Štítek řádně nalepte zpět, aby zbývající ubrousky nevysychaly. 3. Pro dezinfekci rukou je celé důkladně otírejte ubrouskem po dobu 1 minuty a nechte 2 minuty působit. 4. Pro dezinfekci povrchů** je důkladně otřete a nechte působit 1 minutu.

**neporézní povrchy.

Složení

Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy 0,52 g/100 g tekutiny, Dezinfekční prostředky, Parfém, Limonene, Citral, Benzyl salicylate, Linalool

Skladování

Spotřebujte do: viz.obal.

Upozornění

Bezpečnostní upozornění: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto nejsou dětské ubrousky. Nedoporučujeme používat u dětí do tří let. Není určeno pro osobní hygienu. Používejte POUZE na povrchy a ruce. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Ubrousky nevhazujte do toalety.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 151 130 00 Praha 3

EAN 05900627096835