Menu

Sanytol

Dezinfekce, univerzální čistič s vůní grapefruitu

500 ml
15.98 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:79.90 Kč
Popis

Odstraňuje 99,9 %* bakterie, plísně a viry. Sanytol díky svému trojímu účinku* dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí 99,9 % mikrobů. Odstraňuje kromě jiného: Herpes, virus Influenza A H1N1, dále organizmy Pseudomonas aeuruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Candida albicans a Aspergillus Niger,... Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru, vyvinul dezinfekční univerzální přípravek, který čistí a dezinfikuje bez oplachování. Je ideální na pracovní desky, ledničky, mikrovlnné trouby, myčky, obklady, umyvadla, dřezy, wc, matrace, koberce, sedací soupravy, interiéry automobilů, hračky, telefony, kliky,...

*Trojí účinek: antibakteriá (5 min) a fungicidní (15 min) podle normy EN 13697 a virucidní proti Herpex simplex podle normy EN 14476 (5 min) a chřipkovému viru Influenza A (H1N1) (5 min) podle normy EN 14476. Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří. Dermatologicky testováno.

  • bez chlóru
  • zdravý životní styl
  • nezanechává skvrny
  • svěží vůně
Použití

Jak dezinfikovat? Nastavit pistoli do pozice ON. Nastříkat na plochu určenou k dezinfekci, až bude dostatečně vlhká. Osušit čistým hadříkem. Pravidelně opakovat. Povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami, opláchněte pitnou vodou.

Složení
  • biocidní účinná látka (TP2/AL) 5000 mg/kg didecyldimethylammonium chlorid
  • < 5% neiontové povrchově aktivní látky
  • dezinfekční prostředky
  • parfémy (Linalool, hexylcinnamal, limonen)
Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Upozornění

V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čistícími prostředky. Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124 282 01 Přišimasy Zákaznický servis

EAN 03045206312066