Menu

Sanytol

Dezinfekce na prádlo s vůní bílých květů

1000 ml
13.90 Kč/100 ml
Nejnižší cena za posledních 30 dní:129.00 Kč
Popis

Odstraňuje 99.9%* bakterie, Candida Albicans, viry. Dermatologicky testováno¹. Dezinfekční přípravek na prádlo a pračky. Během praní při nízkých teplotách se prádlo vypere, ale není vydezinfikováno. Sanytol ničí při všech teplotách bakterie, viry, plísně, zbytky pracího prášku a vodního kamene a zanechává úžasný pocit svěžesti. Určený pro bílé i barevné textilie, neobsahuje chlór, ani složky, které by mohly narušovat vlákna či barvu textilie.

¹Dermatologicky testováno pro textilie, které byly v produktu vyprány, v souladu s návodem na použití.

*Trojí účinek: Baktericidní dle normy EN1276 (10 min.). Účinnost proti kvasinkám podle normy EN1650 (10 min.). Virucidní podle normy EN14476 (10 min.) proti obaleným virům Coronavirus 229E a virus chřipky A H1N1, Vaccinia poxvirus. Dezinfekční účinnost je ověřena a zkontrolována akreditovanou laboratoří.

  • Maxi formát
  • Koncentrované složení
  • Bez chlóru
  • Odstraňuje bakterie a nepříjemné pachy
  • Zdravý životní styl
  • Česká pediatrická společnost - spolupracujeme
Použití

Návod na použití: Lze použít se všemi pracími prostředky. Použití v pračce**: Nalijte 45 ml přípravku do otvoru pro aviváž, místo aviváže. Nastavte obvyklý prací cyklus. Dezinfekce pračky: K dezinfekci pračky nalijte 45 ml do otvoru pro aviváž. Nepřidávejte žádný jiný přípravek. Nastavte čisticí cyklus. Použití v ruce: Nalijte 1/2 uzávěru přípravku (20 ml) do 3,5 litrů vody (poslední voda při praní). Nechte 15 minut působit. Lehce opláchněte. 1 x uzávěr = 40 ml.

**Pro virucidní účinnost podle normy EN 14476 (10 min.) je doporučeno dávkování 60 ml přípravku.

Vlastnosti
Nebezpečný pro životní prostředí Nebezpečný pro životní prostředí
Vykřičník Vykřičník
Složení

<5% kationtové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, Dezinfekční prostředky a parfémy (benzyl salicylate)

Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Upozornění

Varování

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na etiketách oděvů. Při běžném použití nehrozí nebezpečí pro septiky. VAROVÁNÍ: H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 18.000mg/kg chloridu Didecyldimethylammonium, 6.000mg/kg Benzalkonium chloride.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124, 282 01 Přišimasy, Czech Republic

Vyrobeno
Španělsko
EAN 03045206360609