Menu

Dezinfekce na prádlo s vůní aloe vera & květů bavlny

Sanytol
500 ml
19.98 Kč/100 ml
Popis

Odstraňuje 99.9%* bakterie, Candida Albicans, viry. Dermatologicky testováno⁽¹⁾. Dezinfekční přípravek na prádlo a pračky. Během praní při nízkých teplotách se prádlo vypere, ale není vydezinfikováno. Sanytol ničí při všech teplotách bakterie, viry, plísně, zbytky pracího prášku a vodního kamene a zanechává úžasný pocit svěžesti. Určený pro bílé i barevné textilie, neobsahuje chlór, ani složky, které by mohly narušovat vlákna či barvu textilie.

*Trojí účinek: Baktericidní dle normy EN1276 (10 min.). Účinnost proti kvasinkám podle normy EN1650 (10 min.). Virucidní podle normy EN14476 (10 min.) proti obaleným virům Coronavirus 229E a virus chřipky A H1N1 Vaccinia porvinus. Dezinfekční činnost je ověřena a zkontrolována akreditovanou laboratoří.

⁽¹⁾Dermatologicky testováno pro textilie, které byly v produktu vyprány, v souladu s návodem na použití.

  • Koncentrované složení
  • Bez chlóru
  • Zdravý životní styl
  • Odstraňuje bakterie a nepříjemné pachy
  • Od 20°C
  • Česká pediatrická společnost - spolupracujeme
Vlastnosti
Vykřičník Vykřičník
Složení

<5% kationtové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky a parfémy

Skladování

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Upozornění

Varování

UPOZORNĚNÍ: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na etiketách oděvů. Při běžném použití nehrozí nebezpečí pro septiky. VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 18.000mg/kg chloridu Didecyldimethylammonium, 6.000mg/kg Benzalkonium chloride.

Výrobce

AC Marca Czech Republic s.r.o.
Jana Čermáka 124, 282 01 Přišimasy, Czech Republic

EAN 03045206360302