Menu

Fusswohl

Deodorant sprej na nohy

50 ml
6.58 Kč/10 ml
Popis

Ochrana proti pachu nohou a osvěžení po 24 hodin. Bez hliníkových solí. Osvěžující deodorant na nohy, který působí jako ochrana proti pachu nohou a osvěžení po 24 hodin. Bez hliníkových solí. Nohy jsou spolehlivě chráněny před nepříjemným zápachem, aniž by zanechaly stopy deodorantu.

Použití

Protřepejte a nastříkejte na nohy a mezi prsty ze vzdálenosti asi 15 cm. Je-li tryska ucpaná, propláchněte teplou vodou. 

Vlastnosti
BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ BEZ HLINÍKOVÝCH SOLÍ
Hořlavé látky Hořlavé látky
Složení

Butane, Isobutane, Alcohol Denat, Propane, Parfum, Propylene Glycol, Phenoxyetha- nol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol.

Upozornění

NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte v souladu s účelem použití. Nestříkejte do očí/poraněnou pokožku. Nevdechujte aerosoly. Bez dostatečného větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Do sběru dejte jen prázdný obal.

Výrobce

Distributor pro ČR: ROSSMANN, spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
 

EAN 04305615639888